top of page
Prijzen

Prijzen 2024

De prijzen van 2024 staan tot en met 31 december 2024 vast. 

Prijsveranderingen voor het jaar 2025 zullen voor 1 oktober 2024 bekend gemaakt worden.

prijzen 2024.png

Prijzen 2025

De prijzen van 2025 gaan 1 januari 2025 in en staan tot en met 31 december 2025 vast. 

Prijsveranderingen voor het jaar 2026 zullen voor 1 oktober 2025 bekend gemaakt worden.

Prijzen 2025.png

Voorwaarden 

Hieronder zullen enkele onderwerpen volgen die belangrijk zijn om te weten voordat u een koopovereenkomst sluit met Podologiepraktijk I. van der Plas.

Wij informeren u graag over ...

De garantie:

Wij kunnen geen garantie geven op onze consulten. Tijdens een consult voeren wij een onderzoek uit waar vervolgens een behandelplan uit voort komt.

Wij kunnen echter wel garantie bieden voor de producten die geleverd worden afkomstig uit het behandelplan.

- De garantie op steunzolen is 6 maanden gerekend vanaf het moment van de digitale voetafdruk.

- De garantie op voetortheses is 2 maanden gerekend vanaf de factuurdatum van de orthese.

- De garantie op schoenaanpassingen is 6 maanden gerekend vanaf de ophaaldatum van uw schoenen. 

- Op alle overige diensten wordt er geen garantie verleend.

De garantie geldt niet voor verlies, diefstal, beschadigingen die door trauma/ongeval of door derden zijn veroorzaakt, bewerkingen die de drager van het product zelf heeft aangericht. De garantie geldt wel voor beschadigingen die veroorzaakt zijn door slijtage. 

Wanneer een product niet lekker loopt wordt dit binnen de garantie termijn van het desbetreffende product kosteloos voor u aangepast.  Het aanpassen van het product kan meerdere malen als oplossing dienen.

 

Wanneer meerdere aanpassingen aan het product niet de gewenste resultaat bieden. kunnen beide partijen overeen stemmen met terugbetaling van de kosten van het product zolang de garantie termijn niet verstreken is.

De klachten commissie 

Heeft u een klacht? 

Ike van der Plas is aangesloten bij een extern bedrijf waar u uw klacht neer kan leggen. Deze klacht wordt dan opgenomen en verwerkt. 

Stuur een e-mail naar info@ikevanderplas.nl voor meer informatie.

Aansprakelijkheid 

Het bedrijf van Dhr I. van der Plas of Dhr. I. van der Plas persoonlijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel veroorzaak door de geleverde producten.

Overig 

.

bottom of page